TOEGANKELIJKHEID

Leclat belichaamt de geëngageerde kunstschilder die onorthodox bezig is een intrigerende bijdrage te leveren aan het toegankelijk maken van kunst. Om dit te bevorderen verzet hij de bakens, door artistieke willekeur ondergeschikt te maken aan de vooral decoratieve functie van zijn werk. Het resultaat daarvan moet op voorhand harmonie en daarmee toegankelijkheid scheppen.